marketing-communicatie

Marketing en communicatie

De groei van het internet brengt veel mogelijkheden en uitdagingen voor de overheid en bedrijven.
Vooral op het gebied van Marketing en Communicatie is er daardoor enorm veranderd in de afgelopen 15 jaar. Er is sprake van een paradox: het is aan de ene kan makkelijker dan ooit om mensen te bereiken met je verhaal. Maar het is ook moeilijker om je in de veelheid van informatie te onderscheiden.

Ik heb het voorrecht gehad om ervaring op te doen in deze interessante tijd voor marketing en communicatie, in zowel de publieke sector als in het bedrijfsleven. Mijn verantwoordelijkheden waren onder andere:

• Hoofd communicatie bij de EO
• Hoofd media & imago bij het CDA (verkiezingscampagne 2006)
• Teamleider Woordvoering bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ministers Donner en Kamp)
• Hoofd marketing bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies
• Campagneleider ChristenUnie (verkiezingscampagne 2017)

Mijn expertise heeft zich vooral gericht op:

• Politieke en strategische communicatie.
• Sociale media
• Content marketing
• Vormgeving